Songkran Festival

ขบวนดนตรีแห่สงกรานต์ ประเพณีไทย แห่สรงน้ำพระตามห้างสรรพสินค้า
กลองยาวแห่สงกรานต์ ขบวนแห่อีสาน สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคลวันสงกรานต์ บริการกลองยาวอีสาน พิณแคน แห่สรงน้ำพระ ขบวนแห่สรงน้ำพระห้างสรรพสินค้า


บริการดนตรีกลองยาวแห่แบบอีสาน วงพิณกลองยาว ศิลปวัฒนธรรมอีสานโบราณ บริการแสดงกลองยาว ขบวนแห่กลองยาวอีสาน ขบวนรถแห่สรงน้ำสักการะพระพุทธรูป สรงน้ำพระแบบใหม่ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย

สนใจติดต่อ : 089-123-2339
ไอดีไลน์ : TorAndy

ขบวนแห่สรงน้ำพระ #กลองยาวแห่สงกรานต์ #กลองยาวอีสาน #วงกลองยาวแห่นาคแบบอีสาน #กลองยาวอีสาน #วงกลองยาว #วงกลองยาวอีสาน #วงกลองยาวโบราณ #ขบวนแห่กลองยาวอีสาน #วงแห่อีสานกลองยาว #กลองยาวโบราณแบบอีสาน #กลองยาวอีสานประยุกต์ #วงกลองยาวประยุกต์

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ดนตรีแห่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร