วงมโหรีอีสานบรรเลง พิธีขอขมาพ่อแม่

การอุปสมบทถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของลูกผู้ชาย ที่ได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ เมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ พิธีอุปสมบทจะมีการเฉลิมฉลองภายในงาน อีกทั้งเป็นการประกาศให้ ผู้คนแถวนั้นทราบโดยทั่วกันว่ามีพิธีงานบวช จะมีดนตรีบรรเลงเพื่อเพิ่มบรรยากาศภายในงาน ตามประเพณีก่อนบวชจะมีการขอขมาพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายก่อน เพื่ออโหสิกรรมในสิ่งที่ทำผิดพลาด ล่วงเกินซึ่งกันและกัน

พวกเราเป็นวงดนตรีให้บริการทางด้านงานบวชโดยเฉพาะ ซึ่งในวงประกอบไปด้วย พิณ เบส กลอง แคน โหวด โปงลาง โดยบรรเลงเพลงที่เหมาะกับพิธีขอขมาพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย โกนผมนาค อาบน้ำนาค ใช้เพลงพิธีการบายศรีสู่ขวัญ ผู้เฒ่าผู้แก่ชอบ เพราะเสียงบรรเลงเข้ากับบรรยากาศงาน