History

วงมโหรีอีสาน ศรีโคตรบูรณ์ ดนตรีนำขบวนแห่นาค กฐิน ผ้าป่า เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักดนตรีชาวอีสานที่เข้ามาศึกษาต่อ เรียนต่อและทำงานที่กรุงเทพมหานคร ส่วนมากเป็นนักดนตรีพื้นบ้านอีสานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านดนตรีโดยตรง โดยศึกษาและเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและสอนเฉพาะทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เมื่อจบการศึกษาระดับชั้น ปวช. และได้มีโอกาสเดินทางมาศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพฯ กรมศิลปากร ( สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ) เมื่อศึกษาเรียนจบทำงานมีครอบครัวที่กรุงเทพฯ โดยมีอาชีพที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปเช่น อาชีพนักดนตรีตามร้านอาหาร อาชีพรับราชการครู อาชีพค้าขาย ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดนตรี เมื่อมีเวลาว่างจึงนัดพบปะสังสรรค์กันและซ้อมดนตรีบรรเลงรวมวงกันเรื่อยมา จึงเกิดแนวคิดว่าเมื่อเรารวมตัวกันได้ จึงลองทำดนตรีแห่ เคลื่อนที่ พวกเราจึงได้ตกลงคุยกัน ทำให้เกิดวงดนตรีนำขบวนแห่ มโหอีสานขึ้นมา โดยในวงประกอบไปด้วย พิณไฟฟ้า เบสไฟฟ้า กลองใหญ่ กลองโซโล่ และเครื่องประกอบจังหวะ โดยได้นักร้องมาร้องนำบทเพลงเพื่อเพิ่มสีสันให้กับวงของเรา เพลงส่วนใหญ่ที่ใช้ในวงจะเป็นแนวเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง เพลงฮิตติดหูตามท้องตลาดทั่วไป ทั้งนี้ได้นำพิณเป็นเครื่องดนตรีนำวงทำให้มีกลิ่นอายของวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านอีสานที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยและเป็นพื้นบ้านอีสานได้อย่างดีเยี่ยม

  • ก่อตั้งโดย นายวรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชา เป็นลูกหลานจังหวัดนครพนม เรียนดนตรีพื้นบ้านอีสาน จากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โดยอาจารย์พรหมรินทร์ สินสมุทร จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาดนตรีให้ และเข้ามาศึกษาต่อที่สถาบันราชภัฏจันทรเกษม รวมกลุ่มเป็นชมรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน ดูแลควบคุมวงโดยท่านอาจารย์วิเชียร อ่อนละมุน และได้รับการสนับสนุนหลักจาก ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ ครั้งสมัยเป็นวงโปงลางจันทรเกษม

ใช้บริการของเราได้ที่ www.facebook.com/srikhottabon
หรือชมผลงานของเราได้ที่ www.srikhottaboon.com
Telephone : 0891232339        IDLine : torandy        Thailand , Bangkok.