ดนตรีแห่เทียน ประเพณีแห่เทียนพรรษา

บริการดนตรีแห่เทียนพรรษา โดยทีมงานนักดนตรีมืออาชีพ รถแห่ เครื่องเสียง ทำขึ้นมาเพื่อใช้แห่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถให้บริการในทุกวัด แห่วนรอบพระอุโบสถ รถแห่มีขนาดพอเหมาะสม ไม่ใหญ่จนเกินไป และเสียงไม่ดังรบกวนคนอื่น มีเสียงทีไพเราะ

ประเพณีแห่เทียน เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบอีสานอย่างครบถ้วนที่สร้างความสามัคคีและความสงบใจให้กับชุมชน พวกเราจึงเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สืบทอดต่อไป

สนใจดนตรีติดต่อ 089-1232339
ไลน์ TorAndy

บริการดนตรี แห่เทียน #จำนำเทียนพรรษา #ถวายเทียน #ดนตรีแห่เทียนกรุงเทพ #แตรวงแห่เทียน