ศรีโคตรบูรณ์

มโหรีอีสาน03ดนตรีศรีโคตรบูรณ์7

มโหรีอีสาน ศรีโคตรบูรณ์

  • บริการดนตรีนำขบวนแห่นาค ดนตรีรับนาค ดนตรีแห่รอบโบสถ์ แห่จากบ้านไปวัด แห่เช้า แห่บ่าย แห่ขอขมาญาติผู้ใหญ่ แห่รอบโบสถ์ สามรอบ เก้ารอบ
  • บริการดนตรีแห่กฐิน ประเพณีการทอดกฐิน ตามประเพณีไทย การทอดกฐินจะทอดภายใน 1 เดือน หลังออกพรรษาเท่านั้น วัดที่จะรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ ขาดพรรษาเลย และมีพระจำพรรษาไม่ต่ำกว่า 5 รูป โดยหนึ่งวัดจะรับกฐินแค่ 1 ครั้งใน 1
  • บริการดนตรีแห่ทอดผ้าป่า พิธีทอดผ้าป่า เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของชาวไทยพุทธ ซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณ การทอดผ้าป่ามีชื่อเรียกเป็น 3 อย่าง ได้แก่   1. ผ้าป่าหางกฐิน ได้แก่ ผ้าป่าชนิดที่เจ้าภาพจัดให้มีขึ้น ต่อจากการทอดกฐิน คือเมื่อทำพิธีทอดกฐินเสร็จแล้ว ก็ให้มีการทอดผ้าป่าด้วยเลย จึงเรียกว่าผ้าป่าหางกฐิน หรือ ผ้าป่าแถมกฐิน
    2. ผ้าป่าโยง ได้แก่ ผ้าป่าที่จัดทำรวม ๆ กันหลายกอง นำบรรทุกเรือแห่ไปทอดตามวัดต่าง ๆ ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำ จึงเรียกว่าผ้าป่าโยง จะมีเจ้าภาพเดียวหรือหลายเจ้าภาพก็ได้
    3. ผ้าป่าสามัคคี ได้แก่ ผ้าป่าที่มีการแจกฎีกาบอกบุญไปตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ร่วมกันทำบุญแล้วแต่ศรัทธา โดยจัดเป็นกองผ้าป่ามา รวมกัน จะเป็นกี่กองก็ได้ เมื่อถึงวันทอดจะมีขบวนแห่ผ้าป่ามารวมกันที่วัดอย่างสนุกสนาน บางทีจุดประสงค์ก็เพื่อร่วมกันหาเงินสร้างถาวรวัตถุ ในปัจจุบันการทอดผ้าป่ามักจะชักชวนกันเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์สร้างสิ่งต่างๆ เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ อุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น
  • บริการดนตรีแห่ขันหมาก แห่ขันหมาก เป็นประเพณีไทยและเป็นขั้นตอนสำคัญในพิธีการแต่งงาน โดยจะมีดนตรีนำขบวนแห่ เพื่อสร้าความคึกคัก สนุกสนาน และเป็นการป่าวประกาศให้ผู้คนรับรู้และทราบว่าในเวลานี้มีงานแต่งงาน โดยฝ่ายชายต้องเตรียมสิ่งของต่าง ๆ เพื่อแห่ขบวนขันหมากมาที่บ้านฝ่ายเจ้าสาวในวันแต่งงาน ส่วนใหญ่จะแห่ในช่วงเช้า และในปัจจุบันจะใช้ฤกษ์สะดวกทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเครื่องดนตรีที่ใช้เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ได้แก่ พิณ เบส กลองใหญ่ กลองโซโล่ นักร้องพร้อมด้วยเครื่องประกอบจังหวะ เน้นความสนุกสนาน

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร