วงดนตรีมโหรีอีสาน

มโหรีอีสาน เป็นดนตรีพื้นบ้าน ที่ชาวอีสานสั่งสอนกันต่อมา ปากต่อปาก โดยจำจากครูที่สอน แบบฉบับของดนตรีเป็นแบบโน้ตไม่ตายตัว มีการบรรเลงแบบไม่มีโน้ตกำกับในสมัยก่อน แต่ในสมัยนี้เริ่มมีการจดบันทึกกันไว้บ้างแล้ว  จังหวะและทำนองส่วนใหญ่แต่งมาจาการกประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ การทำมาหากิน วิถีชีวิตในแต่ละวันของชาวอีสาน มีท่วงทำนองที่ ไพเราะ สนุกสนาน

วงมโหรีอีสาน

ดนตรีศรีโคตรบูรณ์

บริการ ดนตรีแห่เทียนพรรษา ดนตรีแห่กฐิน ดนตรีแห่ทอดผ้าป่า บริการดนตรีแห่ในรูปแบบต่าง ๆ เครื่องดนตรีที่ใช้ได้แก่ พิณ เบส กลองใหญ่ กลองโซโล่ เครื่องประกอบจังหวะ นักร้อง เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ รถเข็นเดินตามได้เลย สนใจโทรคุยได้ที่ 0891232339 ไอดีไลน์ torandy บริการในเขต กรุงเทพและปริมณฑล www.facebook.com/paknampin

ดนตรีแห่ศรีโคตรบูรณ์

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร