การลาบวช ลาพ่อ แม่ ลาญาติผู้ใหญ่ ปู่ ย่า ตา ยาย

การลาบวช ลาพ่อ แม่ ลาญาติผู้ใหญ่ ปู่ ย่า ตา ยาย

ผู้ที่จะบวชต้องเตรียม พาน ดอกไม้ธูปเทียน ไปกราบ ลา และกล่าวคำขอขมาว่ากรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคย ล่วงเกินต่อท่าน ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้า และลับหลัง ทั้งที่รู้และไม่รู้ ขอท่านโปรดอโหสิกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญญาติผู้ใหญ่ จะเอื้อมมือมารับพาน

แล้วกล่าวว่าสาธุ ยินดีอโหสิกรรมให้ และขอให้ อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อท่านที่ได้บวชในพระพุทธศาสนา ทดแทนคุณบิดา มารดา และจงเป็นศาสนทายาท สืบต่อพระพุทธศาสนาด้วยดีแล้วนาค เอาพานวางที่พื้น กราบลงอีกครั้ง

ระหว่างพิธีงานดนตรีมโหรี อีสานศรีโคตรบูรณ์ บรรเลงเพลงบายศรีสู่ขวัญ เพลงค่าน้ำนม เพลงแม่ หรือเพลงที่เกี่ยวกับบุญคุณบิดา มารดา