พิธีขอขมาก่อนบวช ขอขมาพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย

ขั้นตอน พิธีขอขมาก่อนบวชนาค
ตัวอย่างลำดับขั้นตอน พิธีขอขมา ตัดผมนาค โกนผมนาค อาบน้ำนาค

  • ผู้ที่จะบวชต้องเตรียม พาน ดอกไม้ธูปเทียน หรือ พานธูปเทียนแพ ไปกราบและกล่าวคำขอขมาว่า ว่ากรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคย ล่วงเกินต่อท่าน ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้า และลับหลัง ทั้งที่รู้และไม่รู้ ขอท่านโปรดอโหสิกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุ

  • ญาติผู้ใหญ่ จะเอื้อมมือมารับพานธูปเทียนแพ แล้วกล่าวว่าสาธุ ยินดีอโหสิกรรมให้ และขอให้ อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อท่านที่ได้บวชในพระพุทธศาสนา ทดแทนคุณบิดา มารดา และจงเป็นศาสนทายาท สืบต่อพระพุทธศาสนาด้วยดีแล้วนาค

ระหว่างพิธีงาน วงดนตรีมโหรี อีสานศรีโคตรบูรณ์ บรรเลงเพลงพิธีการ บายศรีสู่ขวัญ

แล้วกล่าวว่าสาธุ ยินดีอโหสิกรรมให้ และขอให้ อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อท่านที่ได้บวชในพระพุทธศาสนา ทดแทนคุณบิดา มารดา และจงเป็นศาสนทายาท สืบต่อพระพุทธศาสนาด้วยดีแล้วนาค เอาพานวางที่พื้น กราบลงอีกครั้ง