ดนตรีแห่ออกพรรษา แห่ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า

บริการดนตรีออกพรรษา ดนตรีงานแห่กฐิน ดนตรีแห่ทอดผ้าป่า ดนตรีแห่งานแต่งงาน แห่ขันหมาก แห่บวชนาค ดนตรีแห่งานบวช วงดนตรีคณะมโหรีอีสาน ศรีโคตรบูรณ์ มีแนวคิดที่ต้องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย-อีสาน โดยร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ผ่านทางบทเพลง ในรูปแบบที่ทุกคนเข้าถึงง่าย โดยทำวงดนตรีพื้นบ้านแบบเคลื่อนที่ได้ออกมารับใช้สังคม

มีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานเป็นหลัก ผสมผสานให้เข้ากับดนตรีในสมัยใหม่ มีเครื่องดนตรีดังนี้

 • พิณ มีหน้าที่บรรเลงทำนองหลักของวง และเป็นเครื่องนำวง
 • เบส ทำหน้าที่เดินทำนอง ควบคุมจังหวะ ให้เสียง ทุ้ม ต่ำ มีความอบอุ่น นุ่มนวล
 • กลองใหญ่ ทำหน้าที่เพิ่มความหนักแน่นให้กับบทเพลงบรรเลงไปพร้อมกับเสียงเบส
 • กลองโซโล่ โดยมีหน้าที่รับ-ส่งจังหวะ ให้นักร้องให้บทเพลงมีความสนุกสนาน รื่นเริง เป็นส่วนเสริมให้บทเพลงมีความไพเรา

นักร้อง ร้องเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของบทเพลงที่ผู้ประพันธ์เพลงได้เขียนหรือแต่งไว้ โดยมีเพลงลูกทุ่งสนุกสนานให้ท่านแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมสนุกไปกับขบวนแห่ พร้อมทั้งยังคงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานไว้ให้อยู่กับลูกหลานชาวไทยได้สืบสานต่อไปในอนาคต

บริการดนตรีแห่ออกพรรษา ดนตรีแห่ทอดกฐิน แห่ผ้าป่า

สนใจดนตรีติดต่อ 089-123-2339 ไอดีไลน์ torandy

บริการดนตรีแห่งานออกพรรษา #บริการดนตรีแห่ #ดนตรีแห่ออกพรรษา #ดนตรีแห่งานกฐิน #ดนตรีแห่งานผ้าป่า #ดนตรีแห่ทอดกฐิน #ดนตรีแห่ทอดผ้าป่า #ดนตรีแห่งานบวชนาค #Thai culture

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ดนตรีแห่นาค ดนตรีแห่งานบวช

บริการดนตรีแห่นาค ดนตรีแห่งานบวช ดนตรีแห่งานแต่งงาน แห่กฐิน แห่ผ้าป่า รับแสดงวงดนตรีแห่งานแต่ง งานขันหมาก ดนตรีพื้นบ้านอีสาน รับจ้างวงพิณ รับแสดงวงแห่ รับแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน วงแคน วงกลองยาว ดนตรีไทยร่วมสมัย โดยนักดนตรีอีสาน หล่อ ๆ นางรำสวย ๆ หน้าตาดี ไว้บริการท่านผู้มีเกียรติ

บริการแห่นาค แห่งานแต่ง แห่ขันหมาก รับจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน รับจัดรำไทย รำสี่ภาค วงดนตรีไทยสากล นาฏศิลป์ไทย วงดนตรี 4 ภาค วงโปงลางมินิ รับจ้างจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย วงดนตรีภาคเหนือ รำไทยอีสาน รำภาคเหนือ ฟ้อนเล็บ ดนตรีไทยพื้นเมือง ดนตรีพื้นเมืองวงโปงลาง ดนตรีอีสาน

บริการจัดการแสดงนาฎศิลป์ไทย ดนตรีไทย วงโปงลางร่วมสมัย ที่จะนำความสนุกสนาน ประทับใจมาให้กับแขกทุกคนที่ได้รับชมทีมาในงาน

รับแสดง วงโปงลาง รับจัดการแสดงดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย รำไทยสี่ภาค วงดนตรี 4 ภาค ดนตรีพื้นเมือง วงโปงลางกรุงเทพ

สนใจติดต่อ โทรศัพท์ 0891232339
ไอดีไลน์ torandy

#นาฏศิลป์ไทย #ดนตรีไทย #วงโปงลางร่วมสมัย #ดนตรีพื้นเมืองวงโปงลาง #ดนตรีอีสาน #รำภาคเหนือ #ฟ้อนเล็บ #รำภาคเหนือ #ฟ้อนเล็บ
#ดนตรีพื้นบ้านอีสาน #รับแสดงวงโปงลาง #รำดีดไห #รับแสดงดนตรีโปงลาง #รับแสดงดนตรีสี่าภาค #วงโปงลางกรุงเทพ #บริการแสดงวงโปงลาง #โทรศัพท์0891232339

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ดนตรีแห่ผ้าป่า ดนตรีแห่กฐิน

งานเทศกาลประเพณี พวกเรามีดนตรี แห่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาจนเกิดเป็นศิลปะการแสดง ตลอดจนวิถีชีวิต บริการในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานออกพรรษา งานทอดกฐิน งานทอดผ้าป่า และดนตรีแห่ของเรา เป็นที่นิยมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0891232339

การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น

การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ ก็ไม่เป็น

การทอดกฐินในปัจจุบัน ถือว่าเป็นทานพิเศษ กำหนดเวลาปีหนึ่งทอดถวายได้เพียงครั้งเดียว ตามอรรถกถาฎีกาต่าง ๆ พอกำหนดได้ว่าชนิดของกฐินมีสองลักษณะ คือ

จุลกฐิน การทำจีวร พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้เสร็จภายในกำหนดหนึ่งวัน ทำฝ้าย ปั่น กรอ ตัด เย็บ ย้อม ทำให้เป็นขันธ์ได้ขนาดตามพระวินัย แล้วทอดถวายให้เสร็จในวันนั้น


มหากฐิน คืออาศัยปัจจัยไทยทานบริวารเครื่องกฐินจำนวนมากไม่รีบด่วน เพื่อจะได้มีส่วนหนึ่งเป็นทุนบำรุงวัด คือทำนวกรรมบ้าง ซ่อมแซมบูรณของเก่าบ้าง ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า กฐินสามัคคี

ดนตรีแห่ทอดกฐิน #ดนตรีแห่ทอดผ้าป่า #ดนตรีแห่งานประเพณี #ดนตรีแห่ #ดนตรีแห่ศิลปวัฒนธรรม #ดนตรีแห่ประเพณี #ดนตรีอีสานแห่

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การจัดขบวนแห่นาค งานบวช ขบวนพิธีอุปสมบท ทั่วไปนิยมจัดตำแหน่งตามลำดับดังนี้

 • ขบวนนางฟ้า นางรำ ญาติหรือแขกที่มาร่วมแสดงความยินดีในงานที่ต้องการเต้น หรือรำ เชื่อกันว่าเป็นการรำนำนาคขึ้นสู่ประตูสวรรค์

 • ขบวนดนตรี มโหรีอีสาน ศรีโคตรบูรณ์ บรรเลงเพลง ขับกล่อมผู้ที่มาในงาน
 • ของที่จะถวายพระอุปัชฌาย์ และพระคู่สวด
 • ไตรครอง ผู้ถือจะเป็นมารของนาค หรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
 • นาค หรือผู้ที่จะอุปสมบท โดยนาคจะประนมมือ ในมือจะถือดอกบัว 3 ดอก ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม มีสัปทนกั้น
 • ตาลปัตร และ บาตรพระผู้ถือ และสะพายจะเป็นบิดา หรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชาย
 • หมอนพระ ผู้ถือจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ที่สนิทกับนาคมากที่สุด
 • ของที่จะถวายพระอันดับ
 • ขบวนสิ่งของบริวารและเครื่องใช้หรือเครื่องบวชของนาค
 • ในงานบวชจะนิยมใช้ สัปทน3 อัน ได้แก่ อันแรกจะกางให้นาค อันที่สองกางให้แม่นาคหรือผู้ที่ถือไตรครอง อันที่
 • ขบวนนางฟ้า นางรำ ญาติหรือแขกที่มาร่วมแสดงความยินดีในงานที่ต้องการเต้น หรือรำ เชื่อกันว่าเป็นการรำนำนาคขึ้นสู่ประตูสวรรค์

 • ขบวนดนตรี มโหรีอีสาน ศรีโคตรบูรณ์ บรรเลงเพลง ขับกล่อมผู้ที่มาในงาน
 • ของที่จะถวายพระอุปัชฌาย์ และพระคู่สวด
 • ไตรครอง ผู้ถือจะเป็นมารของนาค หรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
 • นาค หรือผู้ที่จะอุปสมบท โดยนาคจะประนมมือ ในมือจะถือดอกบัว 3 ดอก ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม มีสัปทนกั้น
 • ตาลปัตร และ บาตรพระผู้ถือ และสะพายจะเป็นบิดา หรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชาย
 • หมอนพระ ผู้ถือจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ที่สนิทกับนาคมากที่สุด
 • ของที่จะถวายพระอันดับ
 • ขบวนสิ่งของบริวารและเครื่องใช้หรือเครื่องบวชของนาค
 • ในงานบวชจะนิยมใช้ สัปทน3 อัน ได้แก่ อันแรกจะกางให้นาค อันที่สองกางให้แม่นาคหรือผู้ที่ถือไตรครอง อันที่สามกางให้พ่อนาคหรือผู้ที่ถือตาลปัตร

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การลาบวช ลาพ่อ แม่ ลาญาติผู้ใหญ่ ปู่ ย่า ตา ยาย

การลาบวช ลาพ่อ แม่ ลาญาติผู้ใหญ่ ปู่ ย่า ตา ยายผู้ที่จะบวชต้องเตรียม พาน ดอกไม้ธูปเทียน ไปกราบ ลา และกล่าวคำขอขมาว่ากรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคย ล่วงเกินต่อท่าน ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้า และลับหลัง ทั้งที่รู้และไม่รู้ ขอท่านโปรดอโหสิกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ญาติผู้ใหญ่ จะเอื้อมมือมารับพานแล้วกล่าวว่าสาธุ ยินดีอโหสิกรรมให้ และขอให้ อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อท่านที่ได้บวชในพระพุทธศาสนา ทดแทนคุณบิดา มารดา และจงเป็นศาสนทายาท สืบต่อพระพุทธศาสนาด้วยดีแล้วนาค เอาพานวางที่พื้น กราบลงอีกครั้งระหว่างพิธีงานดนตรีมโหรี อีสานศรีโคตรบูรณ์ บรรเลงเพลงบายศรีสู่ขวัญ

เพลงค่าน้ำนม เพลงแม่ หรือเพลงที่เกี่ยวกับบุญคุณบิดา มารดา

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เครื่องอัฐบริขารเป็นสิ่งจำเป็นที่ ภิกษุ

เครื่องอัฐบริขารเป็นสิ่งจำเป็นที่ ภิกษุจะต้องมีไว้ใช้ เพื่อการดำรงเพศบรรพชิต มีทั้งหมด 8 อย่าง ได้แก่ บาตร จีวร สบง สังฆาฏิ ผ้าประคดเอว กระติ๊กน้ำ กล่องเข็มพร้อมด้วยด้าย มีดโกน ในวันบวชพระอุปัชฌาย์ต้องตรวจดูว่ามีเครื่องอัฐบริขารครบถ้วนหรือไม่

เครื่องอัฏฐบริขารและเครื่องใช้อื่นๆ ที่ควรมีหรือจำเป็นต้องใช้ ได้แก่

-ไตรครอง  ประคตเอว สังฆาฏิ ผ้ารัดอก ผ้ากราบ 
-บาตร 
-มีดโกน 
-เข็มเย็บผ้า กล่องเข็มและด้าย 
-กระติ๊กน้ำร้อน
-เสื่อ หมอน
-จีวร สบง อังสะ ผ้าอาบน้ำ
-ตาลปัตร
-ไฟฉาย
-ปิ่นโต ช้อนส้อม
-ที่ต้มน้ำ กาต้มน้ำ
-กระโถน
-ขัน สบู่ แปรงและยาสีฟัน ผ้าขนหนู กระดาษชำระ 
-สันถัต
-กระเป๋าสำหรับเก็บไตรครอง
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การหาฤกษ์ยามในการบวช

การกำหนดฤกษ์ยาม
ก่อนจะรบวชจะต้องหาฤกษ์ยาม ที่เป็นมงคลหรือหากำหนดเวลาที่สะดวกในการบวช โดยพ่อแม่ หรือผู้ที่จะบวช ไปหากับอุปัชฌาย์ หรือเจ้าอาวาสวัด เพื่อหาฤกษ์งาม ยามดี และผู้บวชต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

เมื่อกำหนดฤกษ์วันบวชได้เป็นที่แน่นอนแล้ว จะไปจัดเตรียมทำการ์ดเพื่อแจกญาติหรือแขกที่จะมาร่วมงาน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การโปรยทานในงานบวช

การโปรยทาน หมายถึง การสละเงินทองทรัพย์สมบัติ ให้ทานแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยถือคติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสละราชย์ทรัพย์สมบัติออกผนวช ไม่ปรารถนาแม้ทรัพย์สมบัติทั้งบวง

การโปรยทานในงานบวช ของนาคแสดงถึง นาคได้สละสมบัติทุกอย่างแล้ว เพื่อดำเนินชีวิตตามแบบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสอนคนให้รู้จักเสียสละ เงินที่นาคโปรยเป็นเงินบริสุทธิ์ สะอาด และเป็นการโปรยผลบุญที่บวชให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ทานที่ได้ไม่นิยมนำไปใช้จ่าย แต่จะนำไปเก็บเป็นเงินขวัญถุง ติดบ้านเรือนจะดี มีความเจริญรุ่งเรือง ติดกระเป๋าสตางค์แล้วจะทำให้ทำมาหากินขึ้น ค้าขายดี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

พิธีบวช บรรพชาอุปสมบท ภายในพระอุโบสถ

พระอุปัชฌาย์ พระคู่สวด และ พระอันดับ จะเข้าอุโบสถนั่งตามแผนผังที่คณะสงฆ์กำหนด พิธีเริ่มโดยมี พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่เข้ามานั่งข้างหน้านาค เพื่อจะมอบผ้าไตร

ให้นาคเข้าทำพิธีบวชต่อพระสงฆ์ต่อไป เจ้าภาพ และญาติ ถวายของพระอันดับ พระใหม่ถวายพระอาจารย์คู่สวดอีกหนึ่งรูป ต่อจากนั้นพระอุปัชฌาย์จะบอกให้พระใหม่มานั่งรับประเคนของบริวารบวชที่ด้านหน้า พระใหม่จะออกมานั่งพับเพียบอยู่ท้ายอาสนสงฆ์ ทอดผ้ากราบไว้ข้างหน้า

เมื่อเสร็จการรับประเคนแล้ว พระใหม่และพ่อแม่ จะกรวดน้ำและญาติที่เป็นเจ้าภาพก็จะกรวดน้ำพร้อมกัน หลังจากนั้นพระใหม่กราบสามครั้ง เป็นอันเสร็จพิธีการบวช หลังจากนั้นพระพี่เลี้ยงจะนำพระใหม่ขึ้นจากโบสถ์ พระใหม่ควรสะพายบาตรด้วยไหล่ขวา มือซ้ายถือพัด ส่วนของอื่นให้ผู้อื่นถือไป พระพี่เลี้ยงจะนำออกทางประตูหน้า

สำหรับผู้ที่จะอุปสมบท

 1. ให้ท่องคำบวชให้จำได้ขึ้นใจ
 2. เมื่อใกล้ถึงวันบวช จะต้องไปอยู่วัด
 3. ขอฉายาจากอุปัชฌาย์หรือเจ้าอาวาส เพื่อใช้ตอบคำถามของพระกรรมวาจาต่อหน้าที่ประชุมสงฆ์ในเวลาทำพิธีบวช
 4. ท่องบทสวดมนต์พระปริตรต่างๆ พร้อมบทให้ศีลให้พร บทอนุโมทนา ให้ได้

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

แห่เทียนพรรษา

ดนตรี มโหรีอีสาน ศรีโคตรบูรณ์ เป็นดนตรีนำขบวนแห่ รูปแบบดนตรีพื้นบ้านอีสาน แนวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อีสาน เพลงที่ใช้เป็นลายเพลงพื้นบ้านอีสาน เพลงลูกทุ่งร่วมสมัยนิยม งานแห่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ แห่เทียนพรรษา แห่กฐิน แห่ผ้าป่า แห่นาค แห่งานบวช แห่ขันหมาก แห่งานแต่งงาน แห่บัณฑิต แห่รับปริญญา แห่แก้บน แห่นางแมว แห่กัณฑ์หลอน ฯลฯ ที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบอีสานได้ครบถ้วน นักดนตรีทุกคนเป็นชาวอีสานโดยกำเนิด ซึ่งสามารถถ่ายทอดบทเพลง อารมณ์เพลงเข้าใจในเนื้อหาของทุกเพลง โดยมีวิถีชีวิตแบบฉบับของชาวอีสาน เครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงได้แก่ พิณ เบส กลองใหญ่ กลองโซโล่ นักร้อง เครื่องประกอบจังหวะ และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายพลังงาน 220 โวลต์ให้กับเครื่องเสียงที่วางอยู่บนรถเข็นและสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     Telephone :  0891232339     IDLine  :  torandy
www.srikhottaboon.com                www.facebook.com/srikhottabon

โพสท์ใน มโหรีอีสาน | ใส่ความเห็น