เครื่องดนตรีในวงมโหรีอีสาน

มโหรีอีสาน ศรีโคตรบูรณ์ เป็นการรวมตัวของนักดนตรีคุณภาพมืออาชีพ นักดนตรีเป็นชาวอีสานแท้โดยกำเนิด เข้ามาศึกษาเรียนต่อและทำงานในกรุงเทพมหานครและได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านอีสาน ร่วมสมัยเพื่อให้เข้ากับยุกกับสมัยปัจจุบัน  วงดนตรีมโหรีอีสาน  เป็นวงดนตรีที่มีความไพเราะสนุกสาน  จังหวะรวดเร็ว กระชับ คึกคัก โดยประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีดังต่อไปนี้

  • พิณไฟฟ้า เป็นเครื่องดำเนินทำนองหลักของวง เล่นเป็นคอร์ดและเมโลดี้ สลับกันไปมา  เสียงพิณมีเสียงที่แหลมสูง สดใส มีความไพเราะ สนุกสนาน รูปร่างลักษณะคล้ายกับกีตาร์  ในดนตรีสากล
  • เบสไฟฟ้า ควบคุมทำนองเพลงให้มีความไพเราะ การบรรเลงให้เสียงทุ้มต่ำ บรรเลงในวงเป็นรากฐานของคอร์ด หรือทำนองเพลง สร้างความนุ่มนวลในบทเพลง
  • กลองใหญ่ ตีเป็นจังหวะหลักของวง โดยตีเน้นย้ำจังหวะเพื่อให้เกิดวามหนักแน่น ควบคุมความช้า เร็วของเพลง มีลักษณะเสียงทุ้ม ต่ำ
  • กลองโซโล่ ตีบรรเลงให้จังหวะทำนองเพลงมีความสนุกสนาน เพิ่มสีสรรค์ความไพเราะให้กับบทเพลง มีระดับเสียงสูง เสียงปานกลาง และเสียงต่ำ มีคาร์เบลเป็นเครื่องประกอบจังหวะในตัว และแฉ เป็นตัวรับส่งหรือลูกตก
  • นักร้องนำ ร้องเป็นทำนอง เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของบทเพลง มีเนื้อหาสาระตามบทเพลงที่ผู้ประพันธ์แต่งขึ้น
  • เครื่องประกอบจังหวะ ทำหน้าที่ให้บทเพลงมีความไพเราะและสมบูรณ์ ยิ่งขึ้นโดยนำเครื่องดนตรีอีสานเหล่านี้มาบรรเลงบทเพลง ลูกทุ่ง ลูกกรุง เพลงสากล และเพลงไทยสากล ได้อย่างไพเราะและสนุกสนาน
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร