ดนตรีแห่ผ้าป่า ดนตรีแห่กฐิน ศิลปวัฒนธรรมไทย-อีสาน

ผลงานที่ผ่านมาของวงดนตรีคณะ มโหรีอีสาน ศ … อ่านเพิ่มเติม ดนตรีแห่ผ้าป่า ดนตรีแห่กฐิน ศิลปวัฒนธรรมไทย-อีสาน